Utfylling av kampskjema

Fra og med sesongen 2008/2009 har Innebandyseksjonen vedtatt å ta i bruk et nytt kampskjema for alle innebandykamper på alle nivåer. Dette skjemaet er benyttet i landskamper og av det internasjonale innebandyforbundet i flere år. Vi er av den oppfatning at det er et mye bedre skjema enn vårt opprinnelige, som var et kompromiss for å kunne benyttes i alle forbundets idretter.

Retningslinjer for bruk av kampskjemaet:
For at kampskjemaet skal ha noen verdi så er det først og fremst svært viktig at sekretariatet påser at ALLE feltene blir utfylt, slik at administrerende myndighet får all den informasjon som er ønskelig.
Vi har i alle år sett at mange kampsekretærer er slurvete i utfyllingen av skjemaet, og administrerende myndighet må da benytte svært mye ekstra tid for å innhente og fylle ut ufullstendige opplysninger som for eksempel kampdato, tilskuertall, kampnummer osv. Dette burde være unødvendig. Kampskjemaet er et historisk dokument, og bør fylles ut deretter.

Alt (bortsett fra signaturer) skal skrives med blokkbokstaver.

Lagleder 1 skal alltid signere kampskjemaet etter at han/hun har påført spillere og lagledere, og før skjemaet leveres til sekretariatet før kampstart. Dette for å bekrefte korrekt lagoppstilling. Det er kun dommerne og sekretær som skal signere skjemaet etter kampslutt.

Skuddstatistikk skal alltid gjennomføres i elite og 1. divisjon for menn og kvinner, og påføres skjemaet i feltet for skuddstatistikk. På baksiden av skjemaet er det definert hva som er et skudd på mål. Administrerende myndighet i de ulike kretsene/regionene kan selv bestemme om dette punktet også skal gjelde på andre nivåer i seriesystemet.

Nytt i år er at sekretær også skal påføre sitt mobilnummer, slik at administrerende myndighet eventuelt kan ringe hvis det er noe uklart ved føringen av skjemaet.

På baksiden av originalen står en veiledning for utfylling av skjemaet og et stort felt for anmerkninger, som både dommere, lagledere og sekretariat kan benytte hvis de ønsker å rapportere spesielle forhold skjedd i forbindelse med kampen.

Utvisningskodene ble innført før fjorårets sesong og vil også bli benyttet denne sesongen. Kodene står på baksiden av skjemaet, men for at sekretariatet enkelt skal se kodene ved føring av skjemaet så har vi også lagt inn kodene øverst på forsiden av skjemaet.

NB! Husk at det er kun antall utvisningsminutter og selve koden som skal påføres skjemaet ved utvisninger – ikke regelnummeret.

Vi ber til slutt om at dere leser veiledningen på baksiden av skjemaet nøye, og ellers kontakter forbundet hvis det skulle være noe uklart.