Team Rynkeby Nord-Norge

11986465_10153006218586906_8760571028659437472_n

TEAM RYNKEBY er et nordisk veldedighetssykkellag som hver sommer sykler til Paris for å samle inn penger til barn med kreft. Det er for første med gang et eget lag fra Nord-Norge. Team Rynkebys viktigste formål er å skaffe penger til kampen mot barnekreft. I Norge samler deltakerne inn til Barnekreftforeningen, som bruker størstedelen av de innsamlede midlene fra Team Rynkeby til å finansiere forskning på barnekreft.
Alle donasjoner til Team Rynkeby går uavkortet til Barnekreftforeningen.

BARNEKREFTFORENINGEN -gir håp, mot, styrke og glede til kreftsyke barn og deres familier. I Norge får ca.235 barn kreft hvert år. Ett av fem barn overlever ikke sin kreftsykdom og det gjør barnekreft til den vanligste dødsårsaken blant barn i Norge. Samtidig må en del av barna som overlever sin kreftsykdom leve resten av livet med alvorlige komplikasjoner fra behandlingen. Noen mister muligheten til selv å kunne få barn når de blir voksne, andre må amputere kroppsdeler. Noen får så alvorlige hjerneskader at de aldri kommer til å kunne leve et normalt liv.

12030260_410929932439137_3645821174364825232_o

http://www.fremover.no/lokale-nyheter/narvik/sykling/lop-inn-penger-til-barnekreftforskning/s/5-17-80911

http://www.fremover.no/lokale-nyheter/syklet-for-kampen-mot-kreft/s/1-55-7493648

1-11998981_10153036211816906_501166975761029731_n