Om

Narvik Malmers

Narvik Malmers vil med dette fortelle sponsorer og samarbeidspartnere litt om oss selv, våre målsetninger og hvordan vi driver klubben. Innebandy er en teknisk og fartsfylt idrett, og er den hurtigst voksende lagidretten i Norge. Innebandy har vært spilt i flere ulike miljøer i Narvik i mer enn 10 år nå. En av disse grupperingene har deltatt i seriespill i seks år, og er etter tre års pause tilbake i seriespill igjen. Tidligere hadde vi et rent damelag, men for øyeblikket trener damene sammen med herrene.

I 2004 ble Narvik Malmers IBK etablert, og i 2005, ved privatpersoners hjelp, gikk klubben til innkjøp av først et vant, og deretter ett til i 2011. Så per dags dato finnes det altså vant både i Ankeneshallen og på Idrettens Hus.

Innebandy har tydeligvis falt i smak hos mange, da vi opplever en god tilstrømming av engaserte og interesserte barn, unge og voksne spillere.

Selv om vi er en liten klubb, så har vi ambisjoner. På kort sikt går vi for opprykk med seniorlaget i år, men på litt lengre sikt velger vi å bruke de knappe ressursene vi har på å utdanne spillere ved hjelp av dommerkurs og trenerkurs. Spillerne er også involvert i driftingen av klubben: som trenere, dommere, i styrearbeid, samt med sponsorinnhenting.

Rainer Jakobsen trener seniorlaget, og gjør en meget god jobb. Til tross for at det er flere av spillerne som har mer innebandyerfaring enn ham, fungerer treningene meget godt, da Rainer er en strukturert og dedikert herre, som alltid møter godt forberedt på treningene. Hans gode humør er også en stor inspirasjonskilde for oss alle!

De siste årene har innebandyen i Narvik fått et nytt løft, i og med at Narvik Malmers og Pain Innebandy, personifisert ved Gro Mikaelsen og Rainer Jakobsen, møtte hverandre og ble enige om et forpliktende samarbeid.  Antallet ildsjeler ble dermed mer enn fordoblet; hurra! Dette gir seg utslag i økt rekruttering på alle nivå, og mye større aktivitet i forhold til turneringer, treningskamper, samarbeid med andre, ny hjemmeside, og mye, mye mer!

Narvik Malmers samarbeider som sagt sportslig med andre klubber, i forhold til hospitering, treningstider, etc. Det er også et samarbeid med de andre brukerne av Idrettens hus og selvfølgelig kommunen, for å få til en fornuftig bruk av hallen.

Ambisjoner eller ikke, vårt største mål er å bygge opp innebandy som et tilbud i Narvik, slik at byen blir mer attraktiv både for oss som bor her og for de som kan tenke seg å fllytte hit. Det er derfor naturlig at vi samarbeider med byens næringsliv om denne målsettingen.