Dommerhonorarer

Eliteserien menn: 1050,- pr. dommer/kamp
Eliteserien kvinner: 900,- pr. dommer/kamp
1. div. østland menn: 800,- pr. dommer/kamp
Øvrige div. Bestemmes av administrerende myndighet.

Kjøregodtgjørelse eliteserie menn/kvinner og 1. div. Østland menn:
Kjøregodtgjørelsen settes til kr. 3,65 pr. km fra hjemstedsadresse tur/ retur kamparena.

Diett for både sjåfør og passasjer tur/retur:
0 – 49 km: kr.50,-
50 – 99 km: kr.100,-
100 – 299 km: kr.180,-
300 —> km: kr.240,-

De som tilbringer mer enn 12 timer hjemmefra får et tillegg på kr. 200,- i diett. De som tilbringer mer enn 24 timer hjemmefra får et tillegg på kr. 250,- i diett, og de som tilbringer mer enn 30 timer hjemmefra får kr. 350,- i tillegg til den ordinære dietten.

Ved to-dommersystem skal dommeren i størst mulig utstrekning kjøre i felles bil. Passasjertillegg mottas ikke. Benyttes det flere biler, skal satsen deles. Dommerregninger sendes inn til Norges Bandyforbund etter hver kamp, ferdig utfylt. Det vil ikke bli utbetalt kjøregodtgjørelse hvis ikke dommerregning foreligger.
Dommerhonorar skal utbetales direkte fra hjemmelaget.