Approbering av turneringer

Turneringer som arrangeres av klubber tilsluttet Norges Bandyforbund skal kunne approberes, dvs. anbefales av Norges Bandyforbund (NBF). Linker til approberte turneringer legges ut på http://www.innebandy.no.

KRAV TIL APPROBERTE TURNERINGER

A. Innhold i invitasjon til turneringen:
* Navn på turnering og arrangør.
* Link til turneringens hjemmeside.
* Spillested og spillehall og type idrettsdekke.
* Tidspunkt for turneringen
* Overnattingstilbud
* Hvilke klasser som turneringen omfatter
* Hvilke lag kan delta?
* Navn, adresse, e-postadresse og telefon til turneringsleder
* Kan uregistrerte lag delta i samme/egne/åpne klasser?
* Krav til forsikring (dette sjekkes av NBF med forsikringsselskap) og evt.fast sum for forsikring av ikke-lisensierte lag.
* Påmeldingsfrist, hvor skal påmelding sendes
* Deltakeravgift
* Betalingsfrist og hvor skal deltakeravgift sendes (bank/postgironummer).
* System for avvikling av turneringen (spilleoppsett, puljeinndeling, kamplengde, avgjørelse av uavgjorte kamper i cup-spill osv)
* Premiering

Invitasjon skal sendes NBF.

B. Turneringen skal følge alle NBF’s lover og regler. Dette innebærer at også utstyr (køller, målvaktsutstyr osv) skal være godkjent av NBF. Hallen skal også være godkjent av NBF, og NBF’s arrangørinstruks gjelder.
Alle spillere i approberte turneringer skal være lisensierte. Det kan løses lagsforsikring for ikke lisensierte spillere. Opplysninger om forsikringen kan fås ved henvendelse til forbundskontoret.
Minste kamptid skal være 2 x 15 minutter.

C. Det skal oppnevnes en jury som tar stilling til klager, straffer o.l.
Matchstraff skal behandles av oppnevnt jury. Spesielt nevnes at matchstraffer kan vare utover turneringen, og evt. gå til NBF’s domsutvalg.

D. En spiller har lov til å spille for et lag i en annen klubb i en turnering dersom spillerens klubb godtar dette. Spilleren kan bare spille på et lag i en klasse i løpet av turneringen.

E. Dommere i turneringen skal minst ha gjennomført trinn 1-kurs. Dommerne skal være betalt, og honoraret skal være minst kr. 50,- for en 2 x 15 minutters kamp.
F. Kampoppsett må være sendt ut en uke før turneringen starter. Kopi sendes NBF.
G. Arrangøren plikter å innrapportere resultater, matchstraffer og andre alvorlige uregelmessigheter til NBF innen to dager (poststempel).