Alkohol og idrett

Innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund har diskutert rundt saken alkohol og idrett, og har vedtatt fullt ut å følge Norges Idrettsforbund sine retningslinjer.

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng.

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. Tilskuere skal derfor ikke nyte alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteten. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private.

5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol- lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrreklame utføres iht. gjeldende lovverk. Det er ikke ønskelig at aldersbestemte klasser (under 18 år) skal reklamere for produkter eller tjenester inneholdende alkohol, selv om reklamen i seg selv vil være i henhold til norsk lov. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag.

6. Det skal arbeides internasjonalt for å fremme den politikk som fremkommer i disse retningslinjene.