Arkiv 2017: Inkalling til årsmøte

Til alle medlemmer i Narvik Malmers IBK

Dato: 27. mars 2017
Tid: 18:00
Sted: Parken Ungdomsskole, klasserom nr 1

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 16. mars, til: media@malmers.no

Innkalling og saksliste til årsmøte i Narvik Malmers Innebandyklubb, 27.mars 2017

Sted: Parken Ungdomsskole, klasserom 1
Tid: kl 18-19
Det kommer sjelden inn forslag til årsmøtet, derfor vil det etter kl 19 bli tid til å samsnakke om neste sesong og komme med innspill på hva som kan forbedres.

DAGSORDEN
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen
Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å signere protokollen
ÅRSMØTESAKER
Klubbens visjon
Årsberetning 2016
Hva vi fikk til og ikke fikk til i året som gikk
Regnskap
Budsjett
Innkomne saker og forslag
Fastsettelse av rutiner rundt det enkelte lag; valg av foreldrekontakter, kjørelister, dugnadstimer.
Kontingenter

Presentasjon av organisasjonsplan og hva som er vår kommunikasjonsplattform.
Valg
Valg av styre
Leder:  Gro Mikaelsen
Nestleder: Ellen Iversen
Kasserer: Svein-Olav Hestdahl (på valg)
Styremedlem: Marit Henriksen
Styremedlem: Ørjan Hay-Johnsen
Vara: Linda Andreassen
Vara: Torben Sollie Hjuring
Ny valgkomité

Det sittende styret ønsker å utvide styret noe, slik at det blir enklere å lage arbeidsgrupper som kan jobbe med spesifikke oppgaver.

Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet:
En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende:
– arbeidstakere som også er spillere i idrettslaget
– arbeidstaker som er ansattrepresentant
– personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke

Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøte-valgte organer (styret, kontrollkomité osv.). I organer med 2–3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere personer, må minst to være av det motsatte kjønn.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.